Aktolgalı Ecdâdın Ak Yüzlü Evlâdı…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-Aktolgalı Öğrenci Yurdunun Açılışına Tarih-
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: «İlerle!»
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kāfilelerle… (Yahya Kemal)

Bilmem daha kaç nesli edeceğiz fedâ,
Dinsin şu sokakların inleyen feryâdı,
Yükselsin hâfızlardan perde perde sadâ,
Kur’ân’dır semâların, mazluma imdâdı.

Şahlansın, yüreklerde fâtihâne şuur,
Canlansın ihtişamlı mâzîlerin yâdı,
Gönüllerde yeniden duyulsun o huzur,
Okunan Fâtihalar, şâd etsin ecdâdı…

Tâlî’m terbiyeye aç, tahsile muhtaç,
Bu yurdun talihi ve bu ceddin ahfâdı:
Şanlı bir istikbâle, tarih olsun siraç:
«Aktolgalı ecdâdın ak yüzlü evlâdı…» (1436)

آقطولغالى اجدادك آق يوزلى اولادى