Bayrağım

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Senin için yârdan-serden geçeriz,
Yeter ki başını eğme bayrağım!..
Göz kırpmadan ukbâya da göçeriz,
Yeter ki başını eğme bayrağım!..

Malımızı-mülkümüzü veririz,
Gölgenin düştüğü yere varırız,
Düşmanını dâim yere sereriz,
Yeter ki başını eğme bayrağım!..

Gökyüzünü kandil gibi süsleriz,
Yeryüzünü beşik yapıp sesleriz,
Bu toprağı kanımızla besleriz
Yeter ki başını eğme bayrağım!..

Sükûtî de cengâverdir emin ol,
Bu ülkenin her neferi gönlü bol,
Biliyoruz şehâdete varır yol;
Yeter ki başını eğme bayrağım!..