MAHŞER GÜNÜ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Mahşer günü görmek Sen’i mümkün olacak mı?
Kör gönlüme yüz gördüğü bir gün olacak mı?

«Sen eyle şefâat!» diyerek orda nebîler,
Pervâne olurken, bana gönlün olacak mı?

«Nefsî!» diye feryâd edecek gam günü herkes,
Rûhum, yine; «Eyvah!» diye göçkün olacak mı?

Ey ümmete düşkünlüğü Kur’ân’da övülmüş,
Lutfun bu garip kemtere düşkün olacak mı?

Ey Arş’a güneş, can sana ay olmaya âşık,
Çevrende o hiç olmasa Neptün olacak mı?

Öz, cennet-i aşkınla yanık; göz ise, sel sel;
Mahşerde bu söz, bir daha üzgün olacak mı?

Titrer Sana Sen’den yana sevdâda bu Seyrî,
Omzumda gönül defteri düzgün olacak mı?

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün