Ulu Hakan Abdülhamid!..

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Tutunacak dalımızdın,
Ulu Hakan Abdülhamid!..
Ak kovanda balımızdın,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Kâbusuydun siyonların,
Düşmanıydın piyonların,
Hedefiydin çıyanların,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Nice karlı dağlar aştın,
Coşkun seller gibi taştın,
Gözden akan kanlı yaştın,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Cümle derdin dermânıydın,
Yiğitlerin fermânıydın,
Bîçârenin gümânıydın,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Hâinlere köstek oldun,
Mazlumlara destek oldun,
Muâsır bir istek oldun,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Hedef oldun zalimlere,
Kıymet verdin âlimlere,
Kucak açtın halîmlere,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Mazlumlara el oldun sen,
Bazen coşkun sel oldun sen,
Aşk bağında gül oldun sen,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Salya sümük saldırdılar,
Seni tahttan aldırdılar,
Fermanını kaldırdılar,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Otuz üç yıl didindin sen,
Sabırlıydın, metindin sen,
Düşmanlara çetindin sen,
Ulu Hakan Abdülhamid!..

Suçumuzu biliyoruz,
Hâlimize gülüyoruz,
Senden özür diliyoruz,
Ulu Hakan Abdülhamid!..