ARAP ŞİİRİNDEN TERCÜMELERLE CÂHİLİYYE HAYATINDAN KESİTLER -13-

Harun ÖĞMÜŞ

بــاتَـــــتْ تَـــــلـــــومُ عـــــلـــــى ثــــــادِقٍ
وقـــــالـــــتْ: أغِـــــثْـــــنــــــا بِـــــهِ إنَّـــنِـي
ألاَ إنَّ نَــــــــجْـــــــوَاكِ فــــــــي ثــــــادِقٍ
لِـــيُشْــرَى فــقــد جَــدَّ عِصْيانُـهَـــا
أرَى الــخـيـلَ قد ثــابَ أثْمَانـُهَــا
سَــــــواءٌ عـــــلـــــيَّ وإعْـــــلانـُـــهَـــــا
Hâcib bin Habîb el-Esedî’den:

Dün atım Sâdık’ı levmetmeye durmaz mı karım?!.
Sat, diyor, ille; fakat ben nasıl atsız yaşarım?
«Şimdi atlar pahalanmış, iyi altın ediyor,
Çâre olsun bize yoklukta biraz sat da.» diyor.
Bak, dedim, Sâdık aleyhinde sen ister söylen,
İster isyanla kopar velvele, satmam onu ben!

_____________________
Bkz. Harun ÖĞMÜŞ, Câhiliyye Döneminde Araplar-Câhiliyye Şiirine Göre İslâm Öncesi Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim- İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 185.
vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)