NEFSİM BENİ BIRAKMAZ

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com

Ben nefsimden kaçarım,
Nefsim beni bırakmaz.
Ben «benlik»ten geçerim.
Nefsim beni bırakmaz.

Kırk bin kapıyı açsam,
Arz u hevâdan geçsem,
Şol aşk iline uçsam,
Nefsim beni bırakmaz.

Yirmi bin derya varmış,
Deryaya dalan varmış,
Yolunda ölen varmış,
Nefsim beni bırakmaz.

Yedi katlı sarayı,
Ak gösterir karayı,
Açsam bile arayı,
Nefsim beni bırakmaz.

Gafil için dost olur,
Kâfir için post olur,
Bir günaha mest olur,
Nefsim beni bırakmaz.

Yedi başlı yılan var,
Yedi bin kez yalan var,
Yedi tavaf kılan var,
Nefsim beni bırakmaz.

Rızâ oldum deme hiç!
Oldum demek büyük suç.
Sen kendine «biz»i seç,
Nefsim «ben»i bırakmaz.