GEL O’NDAKİ RAHMETİ GÖR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gelen gider, giden gelmez;
Tefekkür et, hicreti gör!..
Ölen tendir, bu can ölmez;
Canda duran kudreti gör!..

Gönül, sende «Gül»ün hası;
Gel Halil’de bul ihlâsı!..
Çek nefsinden al libâsı;
Kesretteki vahdeti gör!..

Yâkûb’u bil, yan o köze,
Tevhid nûru doğsun öze!..
Hayır işle, gelme yüze;
Yûsuf’taki iffeti gör!..

Başında mı her bir oyun?
El sözüne verme boyun!..
Derde dayan, sabırda yun;
Eyyûb gibi nusreti gör!..

Gönül, nedir bunca hüzün?
Aç sendedir ilm-i ledün!..
Varda yok ol, yokta görün;
Arş’a yüklü hasleti gör!..

Yan bu aşka, aşkta visal;
Aşksız O’na ermek muhal!..
Her bir zerrem O’na meyyal;
Gel O’ndaki rahmeti gör!..

4 Ekim 2013