KULA KULLUK EDENİN…

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Kula kulluk edenin rehberi şeytan bilesin,
Şu geçen günleri zindan, sonu hüsran bilesin,
Hakk’a kulluk yaraşır mü’mine elbet gāfil;
Yüce fermâna uyan cennete mihman bilesin…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)

28 Haziran 2013, Girne