BAHAR DUÂSI

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-M. Faik GÜNGÖR’e-

Biz çınarın meftûnuyuz,
Çınarsız bırakma yâ Rab!..
Biraz toprak, biraz suyuz,
Pınarsız bırakma yâ Rab!..
Kenarsız bırakma yâ Rab!..

Bu ümmeti etme nâçar,
Sen istersen çağlar açar,
Nice Nisan, Mayıs geçer,
Baharsız bırakma yâ Rab!..
Neharsız bırakma yâ Rab!..

Hatamızı tuz-buz eyle,
Hayrımızı sonsuz eyle,
Fatih eyle, Yavuz eyle,
Sefersiz bırakma yâ Rab!..
Zafersiz bırakma yâ Rab!..

Olmasın millet dikkatsiz,
Kalmasın dizler tâkatsiz,
Halîfesiz, memleketsiz,
Nefersiz bırakma yâ Rab!..
Gühersiz bırakma yâ Rab!..

Celîl’in, aşkınla dolsun,
Rasûl’ün izinde kalsın,
Kur’ân hep kılavuz olsun,
Fenersiz bırakma yâ Rab!..
Hünersiz bırakma yâ Rab!..