GÖNÜL, ARADIĞIN BİR KUTLU GERÇEK

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Gönül, aradığın kutlu bir gerçek,
Sabra sarılmadan bulunur sanma!

Kaç asırdır solan nâdîde çiçek,
Dostça darılmadan bulunur sanma!

Leylâ Leylâ çarpar Mecnun’da yürek,
Kalbe girilmeden bulunur sanma!

En mesut ânında en ince ölçek,
Mührü vurulmadan bulunur sanma!

Boşuna arama kubbede direk,
Sular durulmadan bulunur sanma!

Ardına düştüğün mukaddes dilek,
Her dem yorulmadan bulunur sanma!

«Hak» deyip yürürsen bozulmaz âhenk,
Menzil varılmadan bulunur sanma!

Nefsinle ettiğin kıyasıya cenk,
Diyet verilmeden bulunur sanma!

Dünyanın varlığı üç kuruşa denk,
Dal dal kırılmadan bulunur sanma!

Mâzîden âtîye taşınır mihenk,
Köprü kurulmadan bulunur sanma!

Bir şafak ki müjde yüklü, yedi renk,
Aşkla dirilmeden bulunur sanma!

Ufkunu kuşatan şu dünyevî zevk,
Yere serilmeden bulunur sanma!

Kalbin sınırı his, gözlerinde şevk,
Bekā görülmeden bulunur sanma!