GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Bîçâre gönül, boş yere dünyâya inandın,
Gerçek sanarak bir sürü rûyâya inandın…

Ferhâd ile Şîrin dudağın nârına yandın,
Mecnûn ile hem saçları Leylâ’ya inandın…

Bir servi boyun ardına düştün de dolaştın,
Bülbül gibi her dem gül-i rânâya inandın…

Hiç duymadığın sözlere kandın da yanıldın,
Mestâne o gözlerdeki mânâya inandın…

Bin derd ile yollarda bıraktın Seferî’yi,
Fettâna uyup bir kuru sevdâya inandın…

Ankara, Ağustos 1987

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün