ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -8-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Kim bile bile bana yalan isnad ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Buhârî, Enbiyâ, 50; Tirmizî, İlm, 13)

Kim ki kasten iftirâ eyler bana;
Hâzır olsun kor ateşten bir sona!

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün