AZİZ PEYGAMBERİM

ŞAİR : Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com

Kadehler dolusu kinle nefreti,
İçenler anlamaz Sen’in yolunu…
Yoktur îmansızın zerre izzeti,
İtler bahçemizden çeksin kolunu!..

Çağdaş soytarılar hep aynı tipte,
Cambazlık yaparlar hepsi bir ipte,
Her akşam bir şişe zıkkım içip de,
Şaşırıp dururlar sağı solunu…

Çamurdan herifler sıçrar mihrâba,
Dönsünler cümlesi hemen türâba,
Yıkılsın evleri olsun harabe,
Hak âciz bırakmaz elbet kulunu…

Âlemin güneşi Sen’sin Efendim!
Şeytanlar köşeye sinsin Efendim!
Lutfet şu sızılar dinsin Efendim!
Serdik eşiğine aşkın çulunu…