HAFİFLEME

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Bu dünya öyle bir dünya ki dostlar,
Kimi bakar görmez kimi kör görür.
Âlimi kaçınır yanlış yapmaktan,
Cahili dünyaya bir nizam verir.

Fakiri gözetir fakir fukarâ,
Zengini düşünür daha çok para,
Dolanır ortada birçok maskara,
Köpeğin leşini başkası sürür.

Utanma, arlanma mâzîde kalmış,
Genci, ihtiyarı işrete dalmış,
Köpeği bağlamış kurtları salmış,
Şehrin göbeğinde çakallar ürür.

İstanbul, 1987