MEVLÂ’M DİLERSE

Hikmet ELİTAŞ sair.70@hotmail.com

“Göklerde ve yerde bulunan herkes O’ndan ister. O, her an yaratma hâlindedir.” (er-Rahmân, 29)

Yerleri, gökleri yaratan Mevlâ’m,
Nur üstüne nur yağdırır dilerse…
Geceye-gündüze intizam veren,
Ağustos’ta kar yağdırır dilerse…

Rahmân, Rahîm O’dur, Hâlik de O’dur,
Ganî, Ekrem O’dur, Fâlik de O’dur,
Kudret de O’ndadır, Mâlik de O’dur,
Kar üstüne kor yağdırır dilerse…