ALLAH BİZE BİZDEN YAKIN…

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

O dengi yok emsalsiz bir,
Allah bize bizden yakın…
Gören, duyan, bilen, Habîr,
Allah bize bizden yakın…

Şahdamardan daha beri,
Kalbimizden de ileri,
Gönlümüzdür nazar yeri,
Allah bize bizden yakın…

Nerdeysek bizimle orda,
O’na yalvarırız darda,
Hem seferde hem hazarda,
Allah bize bizden yakın…

Bilir hâin bakan gözü,
Sadrın gizlediği özü,
Nere dönsek orda yüzü,
Allah bize bizden yakın…

Karanlığın koyusunda,
Bilinmezlik kıyısında,
Yusuf olsak kuyusunda,
Allah bize bizden yakın…

Candan kulak verip Gül’e
Mü’min Sıddîk gibi bile,
Rahman elbet hep bizimle,
Allah bize bizden yakın…

Uyuklamaz uyku tutmaz,
Hiç yanılmaz hiç unutmaz,
O gün, dostunu korkutmaz,
Allah bize bizden yakın…

Âlim gayba, şahâdete,
Şahittir her ibâdete,
Vâkıftır cümle hâlete,
Allah bize bizden yakın…

Yerde-gökte ne ki vardır,
Her birinden haberdardır,
O, ölmeyen dost ve yârdır,
Allah bize bizden yakın…

Fısıldaşsa üç-beş kişi,
Ordadır duyup bilişi,
Bilir gelmişi geçmişi,
Allah bize bizden yakın…

Boğaza gelince canlar,
Kaybolur hep kurtaranlar,
Son nefeste zor zamanlar,
Allah bize bizden yakın…

Mezar bize olunca yer,
Herkes gider birer birer,
İnsan «kalsa bir dostum» der,
Allah bize bizden yakın…

Yapılanı sayar bir bir,
Gizli-açık O’na birdir,
Bir gün hepsini bildirir,
Allah bize bizden yakın…

Ekmek, su ve hava O’ndan,
Şifâ O’ndan, devâ O’ndan,
Firdevs O’ndan, me’vâ O’ndan,
Allah bize bizden yakın…

Bir gün kitaplar açılır,
Sırlar ortaya saçılır,
Eşten, evlâttan kaçılır,
Allah bize bizden yakın…

«Ben devamlı seninleyken,
Kiminleydin ey kulum sen?»
Deyip sorar bir gün bizden,
Allah bize bizden yakın…

Yakınlığı maddî sanma,
Keyfiyeti bir muammâ,
Sonsuz kere uzak ammâ,
Allah bize bizden yakın…

Yâ Rab tevfîk Sen’le kāim,
Eyle ihsana müdâvim,
Bu şuurla yaşat dâim,
Bilelim Sen’i en yakın…