O VARLIĞIN ERDEMİ

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Ezel yaratmış, Allah.
Özel yaratmış, Allah.
Güzel yaratmış, Allah.
O güzellik erdemi,
Hak iledir her demi…

Muhammed (s.a.v.) O’nun adı,
Göz nûru, ağız tadı,
Ümmetine feryâdı,
O insanlık erdemi,
Hak iledir her demi…

En güzel kelâm O’na,
Salât ü selâm O’na,
Gurbetim, sılam O’na,
O çağların erdemi,
Hak iledir her demi…

O ki Hakk’ın Habîbi,
Tüm dertlerin tabîbi,
Başka yok O’nun gibi,
Sevgililer erdemi,
Hak iledir her demi…

Mürşidi erenlerin,
Verâsı verenlerin,
Beyânı görenlerin,
O varlığın erdemi,
Hak iledir her demi…

Sen O’na uy, O’na bak,
Tâ ki ola yüzün ak,
Bil ki O mir‘ât-ı Hak,
O âlemler erdemi,
Hak iledir her demi…

Lâlezârım gülzârım,
Teveccühüm nazarım,
Ayrılıktan bîzârım,
O vuslatın erdemi,
Hak iledir her demi…

8 Mart 2012