GÜL GÜZELLEŞİR…

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Âşıkların Hakk’ı tesbih zamanı,
Seherlerde esen yel güzelleşir…
Ruhlara şifâdır sabah ezanı,
Canlar tazelenir dil güzelleşir…

Göklerden gelince ilâhî müjde,
Âlemler aşkından kapılır vecde,
Mübârek alınlar ederken secde,
Dağlar sevdalanır çöl güzelleşir…

İkliminde sevgi, huzur barınır,
Ona teslim olan kirden arınır,
Âşıklara her dem bahar görünür,
Beldeler şenlenir el güzelleşir…

O yüce sultana gönül verince,
Muradına maksûduna erince,
Yarın Hakk’ın dîdârını görünce,
Yûnus’un gözünde sel güzelleşir…

Hakkı gülistanda seyre dalınca,
Bülbülün murâdı hâsıl olunca,
Muhammed adına hayran kalınca,
O’nun kokusundan gül güzelleşir…