AKIP GİDİYOR…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Sağ omzumuz sevap küpü, sol omzumuz azap,
Bir lâhza, ömrü yazdığımız en büyük kitap!..
Seyrî, zamân akıp gidiyor, şaşmıyor mühür;
Bir lâhza güldürür bizi, bir lâhza öldürür!..

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün