MESELÂ

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Meselâ rûhuma bir kor gibi çökmen vardı,
Geceler peş peşe geldikçe gelirdin yanıma…
Ve hayâlin süzülür, bahtıma göz kırpardı,
Gece tâ fecre kadar böyle girerdin kanıma.

Ki sabah gelmese aslā, gönül isterdi bunu…
Biz ki yıldızların altında birer sarhoştuk!
Yaşayıp, belki karanlık bitecek korkusunu,
Aşkın en tutkulu hâliyle fenâ bulmuştuk.

Gitmemen vardı senin, bir sabah olsun kalman,
Ve doğan fecre berâber doğup ölmek vardı.
Meselâ rûhuma bir parça tesellî olman;
Belki cennet diye dünyâda yeter artardı…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

5 Ocak 2012, Adana