BİR NESİL YETİŞİYOR

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Ahmet Şükrü BAĞBAŞLIOĞLU’ya-

Bir nesil yetişiyor, ilâhî bir sevgiyle…
Mârifetle büyüyor, Hak’tan gelen sezgiyle…

Bir nesil yetişiyor zikrederek Allâh’ı,
Biliyorlar gayrıdan bulamazlar felâhı…

Bir nesil yetişiyor, şükrederek Mevlâ’ya,
Hiç itibar etmiyor, şu yaldızlı dünyaya!

Bir nesil yetişiyor, yarınlardan ümitli,
Aşk ile uçuyorken, hedefine kilitli…

Bir nesil yetişiyor, insanlığa yararlı,
Derya gibi samimî, zıpkın gibi kararlı…

Bir nesil yetişiyor, geceyi güne katmış,
Mâzîsini, âtîye, bugünü düne katmış…

Bir nesil yetişiyor, vasıflı her hâliyle,
Âyetleri yaşıyor, hem kalbi, hem kāliyle…

Bir nesil yetişiyor, merkezi Anadolu,
Yolu mârifet yolu, yolu müjdeyle dolu…

Bir nesil yetişiyor çınar olmak azminde,
İlme susayanlara pınar olmak azminde…

Bir nesil yetişiyor Son Rasûl’ün izinde,
Tarih yazmak istiyor tarihinin dizinde…

Bir nesil yetişiyor, Celil sen de çabala,
«Yüzakı»yla cem olmak nasip olmaz her kula…