KIT‘A

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

-Ahmet Yüksel ÖZEMRE’ye-

Her lâhza seven sevdiğinin lutfuna muhtaç,
Tevhîdi bilen der ki tevekkülden ibâret…
Gül sevgisi Hak sevgisinin remzidir ancak,
Âlemdeki tek varlığımız gülden ibâret…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün