SOHBET

Bekir ÇİÇEK

Hakk’ın Habîbi’nin, aziz sünneti,
Sohbette kalplere, safâlar vardır…
Ashab sohbet ile, buldu cenneti,
Cehâlet derdine, devâlar vardır…

Kur’ân sohbetinde, sekînet iner,
Kuşatır da rahmet, ruhlara siner,
Meclis bir Rahmânî meclise döner,
Melekler diliyle, duâlar vardır…

«Yol sohbette» diyor, pirlerin pîri,
Sohbetle yok olur, mâsivâ kiri,
Dersleri tamamlar, korur zikiri,
Nefsi ıslah eden, şuâlar vardır…

Ehlullah sohbeti, İsrâfil sûru,
Kalpleri diriltir, yıkar kusuru,
Gafleti giderir, besler şuuru,
Sadra şifâ veren, nidâlar vardır…

Sohbet bir sofradır, ilm ü irfandan,
Kalp yakîne erer, kurtulur zandan,
Kâmille sohbette, geçilir candan,
Huzurda varlığı fedâlar vardır…

Sohbetle beraber olur ahbaplar,
Hâl transferiyle, dolar boş kaplar,
Nice güzellikle bezenir kalpler,
Daha ne ihsanlar, atâlar vardır…

Sohbetteki nûrun, teselsülü var,
Sirâc-ı Münîr’le başlar nur katar,
Her mürşid, sonraki kandili yakar,
Kaynağı Hak olan, ziyâlar vardır…

Sohbetinde mürşid, keşf ile görür,
Herkese hâlince, reçete verir,
Eksikler bilinir, hatalar erir,
Feyz ile yoğrulmuş, gıdâlar vardır…