HÜZÜN COĞRAFYASI

Bilâl COŞKUN

Bin defa meftûn olur bir kere baksan gönlüm…
Sohbete hemdem etsen söyler bin aksan gönlüm…

Seherde bülbüllerle aşk terennüm ederdi,
Gülüne kanmasını serbest bıraksan gönlüm…

Bir gül yaprağı düşse misâl-i cennet olur,
Hüzün coğrafyasına yer ile yeksan gönlüm…

Bin cehennem azabı çekerdi hasretinle,
Bir lâhza tegāfülle ateşe yaksan gönlüm…

Bezm-i ezelde sana komşu muydu ki her an,
O günleri anıyor huzûru noksan gönlüm!..