MERHAMET MERHAMET

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Yaratan, canlara eylemiş ikram,
Lutfundan kalplere akış merhamet.
Dünyada insana en yüce makam,
Hamlıktan kemâle çıkış merhamet.

Zâlim ekmeğini kana banarken,
Mazlumun ciğeri dâim kanarken,
Beşer, zulüm ateşinde yanarken,
Yangınlara serin bir kış merhamet.

Dargınken küsküne atılan adım,
Çaresiz bekleyen muhtaca yardım,
Bazen sevgi olur, tadılır yudum;
Bazen de sımsıcak bakış merhamet.

Söz ve davranışın ziyneti rikkat,
Dertlerin devâsı sınırsız şefkat,
Sıdk ile yücelir insanlık kat kat,
Ahlâkı süsleyen nakış merhamet.

Kuldur; hata eder, azıtıp şaşar,
Şeytana uyarak, haddini aşar,
Günah çukuruna aldanıp düşer,
Çukurdan mücrimi çekiş merhamet.

Merhamet, âlemi kaplayan güneş,
Merhamet, gönülde sönmeyen ateş,
Zengini fakire eyleyip kardeş,
Hissiyat nûrunu yakış merhamet.

Varoğlu, olursan gaflete dûçar,
Unutma fırsatlar çabucak geçer,
Hayatta kalmamak uğruna nâçar,
Benlik sarayını yıkış merhamet.
7 Ağustos 2011, Vezirköprü