GAZEL-İ MÜŞTEREK

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)
seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)
nazbelli@yahoo.com

GAZEL-İ MÜŞTEREK

Seyrî: Neye uygun dese takdîr-i Hudâ…
O güzeldir kula, en doğru edâ…

Edîbî: Lutfeder çünkü bütün vârı bize,
Niye etmez ki beşer Hakk’a fedâ!..

Seyrî: Ezelî rûh, ona kurbanlarını,
Ebedî aşk ile eyler şühedâ…

Edîbî: Biz ki fermânını derman biliriz,
«Ver» diyen her kula «al» der o sedâ!..

Seyrî: Gün bugün yâr ile vuslat günüdür,
Şimdi kim dûr ise yârın da cüdâ…

Edîbî: Şimdi çık seyre Edîbî bu gece,
İşte âlem… Bütün Allâh’a gedâ!..

Seyrî: Gönlü seccâde edîb, ey Seyrî,
Tâc edeb, yâr için ağyâre vedâ…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilün

17 Kasım 2011, Adana-İstanbul