NE GÜZEL DOSTTUR…

Bekir ÇİÇEK

Ömür yumağının metrajı meçhul,
Aldanmayın, diyen ne güzel dosttur…
Bitmez zannederek gafilce meşgul,
Avlanmayın, diyen ne güzel dosttur…

Hayat dar koridor, kısa ve ince,
Bir gün gibi gelir, gelip geçince,
Zorluk ve zahmetler sizi seçince,
Gamlanmayın, diyen ne güzel dosttur…

Dünya muhabbeti hatalar başı,
Sonsuza dek pişman olur yoldaşı,
Her yaş insan için ölümün yaşı,
Hiç kanmayın, diyen ne güzel dosttur…

İnsan mes’ul varlık başıboş değil,
Hikmetsiz abesle var olmuş değil,
İsyanın, nisyanın sonu hoş değil,
Siz yanmayın, diyen ne güzel dosttur…

Zulmetmeyin, cana bakın insafla,
İşle geçsin vakit, geçmesin lâfla,
Kıymetli zamanı boşa israfla,
Kullanmayın, diyen ne güzel dosttur…

Varlık bir gölgedir aynada yalan,
Servet bir devre mülk vârise kalan,
Zengin midir düşte define bulan?
Bağlanmayın, diyen ne güzel dosttur…

Hissiz yaşamanın vebâli ağır,
İz’ana idrâke açın bir çığır,
Hakk’ın âyetine âmâ ve sağır,
Davranmayın, diyen ne güzel dosttur…

Vardır bir sabaha ermeyen gece,
Ya da bir akşamsız gündüz gelince,
Her can Azrâil’i görür hâlince,
Yok sanmayın, diyen ne güzel dosttur…

Canı da malı da satın Allâh’a,
Eyleyin varlığı cennete baha,
Erişin ebedî fevz u felâha,
Nazlanmayın, diyen ne güzel dosttur…

Gafletin koynunda derin uykudan,
Ancak öldüğünde uyanır insan,
Kaçan fırsatlara hasretle pişman
Uyanmayın, diyen ne güzel dosttur…

İlâhî kamera kaydeder durur,
Herkes bir ömürlük kaset doldurur,
Mevlâ; «Kitabını, oku!» buyurur.
Sızlanmayın, diyen ne güzel dosttur…

Dolaş kabristanı bak mezar mezar,
Gör senin yaşında nice kimse var,
Bulunmaz dünyada bekā ve karar,
Yaslanmayın, diyen ne güzel dosttur…