LÂZIM DEĞİL

Bilâl COŞKUN

Derd-i aşka düşene nasihat lâzım değil…
Sohbeti yârdan özge mükâfat lâzım değil…

Yâr nefesi getiren bâd-ı sabâdan gayri,
Gönüle can verecek iltifat lâzım değil…

Gönül yurduna cânan aşkı mukîm olunca,
İrâde-i cüz’îye itaat lâzım değil…

Saniyesi asırlar sürüyorken hasretin,
Vuslatın bir demine kanaat lâzım değil…

Dolunaya Leylâ’nın çehresi nazîredir,
Mecnûn’a bundan âlâ hüsn-i hat lâzım değil…

Cemâl-i yâr nakkaşın en güzel nakışıdır,
Temâşâya başkaca bir sanat lâzım değil…

Nefes alırken cânan, verirken can demeyen,
Bir beden lâzım değil, bir hayat lâzım değil!..