KIT‘A

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Bir âlem açtım ufkuna, seyreyle sevdiğim…
Her zerre senden aşka bürünmekte ben gibi;
Yüzlerce yıl sürüp gidecek bir hikâye bu:
Rûhunda mest olup eriyen bir beden gibi.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün