HİCRAN ŞARKISI

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Dün bir kerecik ismini andım da ne oldum?
Bilsen beni ey sevgili, hicrân ile doldum…
Bir gülşene girdim de bütün gül gibi soldum,
Bilsen beni ey sevgili, hicrân ile doldum…

Rûhumda sükûtun izi var her bakışında,
Hem cilvesi var, hem nazı var can yakışında,
Bilmez misin ah göğsüne bir gül takışında,
Bilsen beni ey sevgili, hicrân ile doldum…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün