GÖRMEDİN… GÖRSEYDİN EĞER!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Görmedin.. Ağlar idin gurbeti görseydin eğer,
Görmedin; çağlar idin hasreti görseydin eğer!

Görmedin; önce nedir, sonra nedir, ey fânî,
Keyfe dalmazdı nefis, dehşeti görseydin eğer!

Görmedin, zelzeleler ayna tutarken bugüne,
Yatamazdın, gelecek âfeti görseydin eğer!

Görmedin, gün boyu dünyâya yem oldun, uyudun,
Uyumazdın azıcık ahreti görseydin eğer!

Görmedin sen yine şerbet diye daldın günaha,
Şerre kanmazdı yürek, illeti görseydin eğer!

Görmedin, bir kına sandın şu cehennem korunu,
Şaşı olmazdı gözün, cenneti görseydin eğer!

Görmedin nûrunu; baktın aya, saz çaldı hayal,
Perde olmazdı güneş, zulmeti görseydin eğer!

Görmedin hiçliği, bir tanrı kesildin, oysa,
Kul olurdun yaratan kudreti görseydin eğer!

Görmedin.. Görse idin, nanköre çıkmazdı adın,
Şükrederdin sayısız nîmeti görseydin eğer!

Görmedin, onca hesaptan yana; «Boş ver be!» dedin,
Diyemezdin.. Şu biten müddeti görseydin eğer!

Görmedin; kendine mecbur sanıyorsun Hakk’ı,
Hıçkırırdın bu kadar gafleti görseydin eğer!

Görmedin.. Köhne mezarlıkta şımarmazdı akıl,
Dirilirken yaşanan cinneti görseydin eğer!

Görmedin cancağızım! Nefsine göz yummazdın,
Saçı, birden, ak eden şiddeti görseydin eğer!

Görmedin.. Hâl-i kıyâmetle yaşardın burda,
Rûz-i mahşerdeki tam hiddeti görseydin eğer!

Görmedin.. Kahr-ı Hudâ gürledi, yükseldi nidâ,
Sana çatmazdı belâ, ibreti görseydin eğer!

Görmedin.. Bin bir inat, şüpheye daldın, heyhat,
Can verirdin apaçık âyeti görseydin eğer!

Görmedin, anlamıyorsun.. Damarın çatlardı,
Zerre omzunda ağır sıkleti görseydin eğer!

Görmedin; yar diye ağyâra kapıldın gittin,
Dışa kaymazdı nazar, sîreti görseydin eğer!

Görmedin; kaydı gözün, bağrı karanlık şekle,
Nûr olurdun, içi nur sûreti görseydin eğer!

Görmedin.. Maske cilâsıyla çürüttün rûhu,
Kurtulurdun çürümez gayreti görseydin eğer!

Görmedin.. Kendini ispat mı olur yanlış adım?
Ayak olmazdı başın, izzeti görseydin eğer!

Görmedin… Bülbülü kandırdı muhabbet diye gaak,
Aşkı solmazdı gülün, nefreti görseydin eğer!

Görmedin.. Hakkı yaşardın, yaşamazdın gayrı,
İki dünyâdaki tek nisbeti görseydin eğer!

Görmedin… Vakt-i ecelden yana titrek bu ömür,
Caka satmazdı beden, son seti görseydin eğer!

Görmedin; toprağın altında nasıldır devran,
Yere düşmezdi hayat, zilleti görseydin eğer!

Görmedin; sırt dayadın kibre.. Mum eylerdi seni,
Son nefes cân eriten zahmeti görseydin eğer!

Görmedin.. Kaç kere uydun şu rezil şeytâna?
Bir defâ uymaz idin, lâneti görseydin eğer!

Görmedin, anlamadın; bilgili sandın seni sen,
Câhilim ben, der idin, hayreti görseydin eğer!

Görmedin; bence diyorsun, utanırdın demeye,
Hükm-i Mevlâ’daki öz hikmeti görseydin eğer!

Görmedin, vesvese yaptın Yaratan hakkında,
Lâl olurdun kül eden heybeti görseydin eğer!

Görmedin, kör kesilip çöl gibi baktın kadere,
Yeşerirdin şu yağan rahmeti görseydin eğer!

Görmedin.. Görse idin, haddi aşar mıydın hiç?
Hizmet eylerdin ebed himmeti görseydin eğer!

Görmedin.. Gül gibi olmazdı şikâyetle işin,
Çile ânındaki taç lezzeti görseydin eğer!

Görmedin aczini, kıldan da cılızsın, fark et;
El öperdin yaşatan kuvveti görseydin eğer!

Görmedin.. Secdede tâ toprak ederdin başını,
Sana gökten sunulan hizmeti görseydin eğer!

Görmedin.. Ruh ve akıl, yok demedin hiç, lâkin;
«Var O» derdin, var eden vahdeti görseydin eğer!

Görmedin.. Belki görürdün görenin gördüğünü,
Görmenin gökte nedir kıymeti, görseydin eğer!

Görmedin, Hakk’ı duyarken ezelî cümleleri,
Uyumazdın ebedî sohbeti görseydin eğer!

Görmedin.. Hazret-i Allah ve Rasûlullâh’a,
Kuş olurdun be gönül, hicreti görseydin eğer!

Görmedin.. Aşkımızın bayramıdır vakt-i ecel,
«Dem bu!» derdin, ölünen halveti görseydin eğer!

Görmedin; görmeye bak göz göze Seyrî olarak,
«İşte, derdin; o güzel!» Hazret’i görseydin eğer!

28 Kasım 2011
SULTANTEPE / ÜSKÜDAR

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)