ÂLEMLERE RAHMET

MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimuzun@hotmail.com

Sen’in aşkındır dirilten kalbi, nâmın el-Emîn,
Susuzluktan bağrı yanmış gönle kevserdir elin,
Hudâ taltîf eyliyor Kur’ân’da yüksek şânını:
Vemâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn…

Vezni: Âyetin vezni…

06 Ekim 2011, Küçük Çamlıca