RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Şehnazla gönül kâbesi devlette midir?
Bir sır gibi vahdette mi kesrette midir?
Her nağmeyi sûzinâke döndürdü kader,
Bilmem ki nedendir, güle hasrette midir?