KAYSERİLİ HACI CEMİL BABA K.S.

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

Hacca gider kervan, onu almazlar,
Allâh’a âşık bir er Cemil Baba…
Cahil bilmez ki o, Ravza’ya uçar,1
Işık hızında bir fer Cemil Baba…

Cebinde boncukla, şeker taşırdı,2
Esvâbı yeniyse, söker taşırdı,3
Meczubdu, hâline âlem şaşırdı!
İki lokma aşı yer Cemil Baba…
Lâfı esirgemez, der Cemil Baba…

Boya sandığının altında gizli,4
Allah dostu derviş; sözü feyizli,
Bâtını bir derya, zâhir rumuzlu,5
Âhirette elin, ver Cemil Baba!..

Kasım’ın yedisi bir ses çağırdı,
Selim kalple Yâr’e var Cemil Baba…

Mübârek rûhuna üç İhlâs bir Fâtiha…

1 Allah Dostları Serisi-1, s. 167; Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU, Alperen Yayınları.
2 a.g.e., s. 172; 3 a.g.e., s. 178; 4 a.g.e., s. 159; 5 a.g.e. s. 175.