GELİP GEÇER

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

-17 beyit hâlinde bu şiir yazıldıktan 11 gün sonra meydana gelen 17 Ağustos depremi gibi ilâhî îkazların da hatırlattığı âşikâr bir gerçek: Her şey fânî-

-Van depremi münasebetiyle yine duâmız; rahmet, şifâ, sabır ve yardım-

Dünyâ denen şu köprüde canlar gelip geçer,
Bir ömrü dolduran heyecanlar gelip geçer!..

Bülbül uyansa bâri, gülistan demek hatâ,
Ey gonca meyli kes, bu mekânlar gelip geçer!..

Dünyâ yığınla yolcuya bir lâhzacık durak,
Seyret; büyük küçük ne civanlar gelip geçer!..

Sor söylesin bu sırrı cihan pâdişahları,
Rüzgâr önünde toz gibi şanlar gelip geçer!..

Kaldır hayâli; var ile yok, işte yan yana,
Bir sel misâli en uzun anlar gelip geçer!..

Gıptayla bakma oymalı taştan binâlara?
Kaç yolcusuyla dağ gibi hanlar gelip geçer!..

Kalmaz devamlı altta tabanlar, zaman gelir,
Çatlar da süslü püslü tavanlar gelip geçer!..

Feryâd alev alev bacalardan taşar göğe,
Göz göz yanan ocakla dumanlar gelip geçer!..

Fânî safâya kanma, binâ eyle sonsuzu,
Gel-geç olan nasîbi umanlar, gelip geçer!..

Yaz-kış telâş içinde boğar aklı yeryüzü,
Fark etmeyiz hilâli, zamanlar gelip geçer!..

Her gün bu cân evinde sabır çatlatır acı,
Bir gün bu köhne yerde figanlar gelip geçer!..
Hadsiz girer bu bağlara âfet, harâb eder,
Buğday çürür başakta samanlar gelip geçer!..

Çöldeyse derde çâre, ne ırmak ne okyanus,
Bin bir serâb içinde limanlar gelip geçer!..

Yârın ufukta yeller eser, perdeler uçar,
Gerçeklerin önünde yalanlar gelip geçer!..

Bir an misâli çok kısa Seyrî, rüyâ gibi,
Toptan veyâ sırayla cihanlar gelip geçer!..

Hiç çökmesin denirse, kurulsun saray göğe,
Yerden semâya doğru yamanlar gelip geçer!..

Geldikçe akla cennete mazhar eden yapı,
Hâlâ hatırdan usta Sinanlar gelip geçer!..

Vezni: mefûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

06.08.1999 Cuma
Son tashih: 28.10.2011 Cuma