HAYRA HİZMETTE NEFERİM

Muhammed BİLÂL

-Camiler Haftası Münâsebetiyle Bütün İmam-Hatip ve Müezzinlere İthaf-

Karanlıkla cehâletle savaşta,
Milletimin sînesinde var yerim…
Bulunurum en ön safta, en başta,
Camideki birliktendir zaferim…

Yüce Allah bize şöyle der diye;
Görevimdir hakkı-sabrı tavsiye,
İsterim ki kalpler olsun tasfiye,
Kur’ân ile davet eden önderim…

Cami, mektep ben hocayım, halk nefer,
Öğretirim ne verdiyse Peygamber,
Gazâ rûhun ordan alır Mehmetler,
Mehmetlerle vatanıma siperim…

Sarığımda semâlardan süsler var,
Hâfızamda Hak sözünden sesler var,
Yüreğimde ârifâne hisler var,
Ben de irşad hizmetinde neferim…

Hem müftüyim, hem vaizim, hem imam,
Muallimim, müezzinim tastamam,
Dünyalıktan belki fazla anlamam,
Bir caminin her işine yeterim…

Şefkatim var bu seçilmiş ümmete,
Gerek duymam teşekküre, minnete,
Beraberce varana dek cennete,
Rabbe doğru devam eder seferim…

Hakikatten, haktan yana tarafım,
Her meşrepten insan dolu etrafım,
Tefrikaya karşı duran sarrafım,
Takvâlı kullarla hep berâberim…

Kubbeleri çınlatan ses benimdir,
Gökyüzünü inleten ses benimdir,
Zevkle Kur’ân dinleten ses benimdir,
Halka hakkı bildiriyor minberim…

Allâh’a ve âhirete kavuşmak,
Yakîn ile inanırım elbet hak,
Allah adın gece-gündüz anarak,
Edinirim Gül Habibi rehberim…

Yâ ilâhî bu vazife ağır yük,
Vebâli de, sevabı da çok büyük,
Takvâdadır kurtuluş ve büyüklük,
Yüz akıyla ihsan eyle defterim…