BAZI HAYATLAR

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Bazı hayatlar var; üstün, mükemmel,
Bazı hayatlar ki; miskin ve tembel.

Bazı hayatlar var; her zaman taze,
Bazı hayatlar ki; gelmiyor yüze.

Bazı hayatlar var; nur sinmiş öze,
Bazı hayatlar ki; görünmez göze.

Bazı hayatlar var; kapmış bir köşe,
Bazı hayatlar ki; yaramaz işe.

Bazı hayatlar var; örnek bir hayat,
Bazı hayatlar ki; her zaman bayat.

Bazı hayatlar var; dertlere derman,
Bazı hayatlar ki; perme perişan.

Bazı hayatlar var; parlayan bir nur,
Bazı hayatlar ki; kara bir çamur.

Bazı hayatlar var; herkese ışık,
Bazı hayatlar ki; kirli, bulaşık.

Bazı hayatlar var; güzele âşık,
Bazı hayatlar ki; karmakarışık.

Bazı hayatlar var; inmiştir öze,
Bazı hayatlar ki; değmez bir söze.

Bazı hayatlar var; güzel mi güzel,
Bazı hayatlar ki; kuru bir gazel.

Bazı hayatlar var; başarmış zoru,
Bazı hayatlar ki; cılız ve kuru.

Bazı hayatlar var; her zaman dolu,
Bazı hayatlar ki; cıvık ve sulu.

Bazı hayatlar var; çekilmiş çile,
Bazı hayatlar ki; boş ve nâfile.

Bazı hayatlar var; tam kararında,
Bazı hayatlar ki; hep zararında.

Bazı hayatlar var; tıpkı sultanlık,
Bazı hayatlar ki; hepsi bir anlık.

Bazı hayatlar var; gül-gülistanlık,
Bazı hayatlar ki; koyu karanlık.

Bazı hayatlar var; herkese önder,
Bazı hayatlar ki; yanmadan söner.

Bazı hayatlar var; iyi ve cömert,
Bazı hayatlar ki; başına bir dert.

Bazı hayatlar var; yüksek ve zengin,
Bazı hayatlar ki; alçak ve engin.

Bazı hayatlar var; duygulu, hisli,
Bazı hayatlar ki; dumanlı, sisli.

Bazı hayatlar var; anlamlı çok hoş,
Bazı hayatlar ki; anlamsız, bomboş.

Bazı hayatlar var; Hakk’a adanmış,
Bazı hayatlar ki; nefse aldanmış.

Bazı hayatlar var; gerçek inanmış,
Bazı hayatlar ki; hepsi yalanmış.