VASİYET

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Bir baba olarak dinle sözümü,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!
Âhirette kara etme yüzümü,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Bilemedim okumaya erindim,
İçim harap, dıştan mâmur göründüm,
Ömür boyu sürüm sürüm süründüm,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Bilgisizlik iliklere işliyor,
Cahilleri her cemiyet dışlıyor,
Bak kitabın «Oku!» diye başlıyor,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Yolun düşür ilim şehri Rasûl’e,
Riâyet et edep, erkân, usûle,
Çalışmadan bir şey gelmez husûle,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Cühelânın ayağı var başı yok,
Bir mektepte tuğlası yok, taşı yok,
Okumanın, öğrenmenin yaşı yok,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Gören gözler arkada mı önde mi?
Kör cehâlet bugünde mi dünde mi?
Okuyanlar belirliyor gündemi,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Cahil insan nefse esir, hür olmaz,
Allah, diyen bir gönülde kir olmaz,
Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Hayâ perdesini yırtma okurken,
Her şeyi akılla tartma okurken,
Gerçeğin üstünü örtme okurken,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Oku yavrum, hâdimi ol milletin,
Farkına var küfür denen illetin,
Düşme pençesine zulmün-zilletin,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

Her şeyin fevkinde olsun inancın,
İnsanlık adına bitmesin sancın,
Kendini bilmezsen senin utancın,
Sana vasiyetim; oku evlâdım!

06 Ağustos 2011