OKU OĞLUM OKU KIZIM…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Türk gençliği ne yüklenmiş sırtına?
Mektep uyur, konak uyur, üs uyur,
Ceviz kabuğunda kopmuş fırtına,
Baba-oğul birbirine küs uyur…
Eldeki imkânın varmaz farkına,
Güneş uyandırır, okyanus uyur…

Büyük-küçük birbirini dövmekte,
Magazinler tembelliği övmekte,
Kurt, dumanlı havaları sevmekte,
Eğlencenin fânûsunda sis uyur…
Uymuş gitmiş zamânenin çarkına,
Işık cümbüşünde bir tâvus uyur…

Ecdadın elinde kurusa kamış,
Yazmak için ciğerine saplamış,
Bütün kitapları duman kaplamış,
İnternetin ağlarında pus uyur…
Uyanacak geldiğinde kırkına,
Komşu yanar, Libya, Fas, Tunus uyur!

Hep mahmurluk, hep teneffüs, hep mola,
Uyku yakışır mı müslüman kula?
Kalbim temiz deyip çıksa da yola,
Menzil isli, gönlü paslı, pis uyur…
Bir el atsa tarihinin arkına,
Ne âlimler, ne de Keykâvus uyur…

Celil, bu zamanda, bu çalışma az,
Uyandır herkesi çık avaz avaz!
Su uyur da niçin düşman uyumaz,
Hayallerin ninnisinde us uyur…
Kulak verse okur-yazar ırkına,
Ne Fatih uykuda, ne Yûnus uyur!..