ÇEKİN ELİNİZİ DÎNİMDEN BEYLER!..

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Durup durup inersiniz meydana,
Çekin elinizi dînimden beyler!..
Ahbap mı oldunuz yoksa şeytana?
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Ekranlarda bilgi yarıştırmayın,
Yanlış fikirleri vuruşturmayın,
Milletin zihnini karıştırmayın,
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Bakmazsınız orda-burda gezene,
Gece-gündüz masumları ezene,
Namazımdan, orucumdan size ne!
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Durdurun sinsice bu harekâtı,
Bırakın gönlümce verem zekâtı,
Dert mi size teravihin rekâtı?
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Biri sulandırdı haccı, kurbanı,
Biri inkâr etti setri, türbanı,
Her biriniz bu dâvânın yabanı,
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Camiler boşaldı, kahveler doldu,
Ortalık üç tane yaşlıya kaldı,
Fitneniz bu hâlin sebebi oldu,
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Kalmadı kutsalın kadrini bilen,
İbâdet vaktinde kuruldu şölen,
Aratıyor şimdi gideni gelen,
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Ateşsiz, odunsuz kazan kaynamaz,
Mü’min olan dîni ile oynamaz,
Namaz anlatmasın bana beynamaz,
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Yol verdiniz piyangoya, fâize,
Bu yeni bilgiyi kim verdi size,
Yamuk yumuk fetvâ vermeyin bize
Çekin elinizi dînimden beyler!..

Bunca günahlara kör mü gözünüz?
Nice isyankâra yok mu sözünüz?
Kul Hakkı’dan ayrı mıdır özünüz?
Çekin elinizi dînimden beyler!..