AŞK GİZLİ

Hikmet ELİTAŞ sair.70@hotmail.com

Bir ceylânın bir pınara ürkerek,
İnişinde sevda gizli, aşk gizli…
Bir bülbülün gül dalına korkarak,
Konuşunda sevda gizli, aşk gizli…

Tohumun toprağa, toprağın suya,
Güneşin dünyaya, dünyanın aya,
Mevlânâ’nın «Hû» çekerek Mevlâ’ya,
Dönüşünde sevda gizli, aşk gizli…

Gönüllerin Yûnus Yûnus coşup da,
Taptuk Emre dergâhında pişip de,
İbrahim’in kor ateşe düşüp de,
Yanışında sevda gizli, aşk gizli…

Nâil olmak bir gün, Hak beratına,
Duâlar varanda Hakk’ın katına,
Malazgirt’te Alparslan’ın atına,
Binişinde sevda gizli, aşk gizli…