BAKMA SEN!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Bakma sen yüzümün hep güldüğüne,
İçimde uyuyan volkanlar patlar!..
Aldanma gönlümün şen olduğuna,
Sabrettiklerime taş bile çatlar!..

Şairim kayıtsız kalamıyorum,
Deliksiz uykuya dalamıyorum,
Hayattan hiçbir tat alamıyorum,
Zaman aralıksız çilemi katlar!..

Cîfesin ey dünya tanıdım seni!
En çok sevdiklerim incitir beni!
Rûhum isyanlarda dar gelir teni!
Karışır kalbimde apaçık hatlar!..

Hakkım olmayanı asla almadım,
Kimsenin yüzüne kara çalmadım,
Zulme baş eğmedim, korku bilmedim,
Ben öldüğüm vakit düşman rahatlar!..

İhtiras bürüdü milleti artık!
Menfaat uğruna her şeyi sattık!
Ey Sükûtî yazık battıkça battık!
Ölüyor düşümde en güçlü zâtlar!..