RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

-Fuad BAYRAMOĞLU’na-

Allâh’a giderken vererek son nefesi,
Gittikçe yücelmiş görünür mertebesi,
Saf aynada sırroldu kemâliyle Fuad;
Sinmiş bir avuç toprağa sevdâlı sesi…