HASRET

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Sevdim, Sen’i sevdim, yâ Rasûlâllah!
Gül yüzünü görüp, GÜLMEK isterdim…
Bunu Hak katından, nasip bilerek,
Zâtına sahâbe, OLMAK isterdim…

Hayran kaldım Sana, yâ Rasûlâllah!
Her an huzûruna, GELMEK isterdim…
Ashâb-ı Suffe’de, mukîm kalarak,
Namazı arkanda, KILMAK isterdim…

Hasret kaldım Sana, yâ Rasûlâllah!
Her zaman yanımda, BULMAK isterdim…
Sen’in sohbetinde, şifâ bularak,
Ağyârı kalbimden, SİLMEK isterdim…

Âşık oldum Sana, yâ Rasûlâllah!
Nûr-i Muhammed’i, BİLMEK isterdim…
Mübârek kalbinden, feyiz alarak,
Sahâbe misâli, DOLMAK isterdim…

Cihad meydanında, yâ Rasûlâllah!
Düşman saflarına, DALMAK isterdim…
Uhud’da Zât’ına, kalkan olarak,
Şehâdet rütbesi, ALMAK isterdim…

Mübârek uğrunda, yâ Rasûlâllah!
Canı fedâ edip, ÖLMEK isterdim…
Sen’in kucağında, kabre konarak,
Cennetü’l-Baki‘de, KALMAK isterdim…