DERD-İ GURBET

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Derd-i gurbet de lezîz vuslat-ı cânan da lezîz…
Şu garip âşığının çektiği hicrân da lezîz…

Kime sorduk ise hep aynı cevap aldığımız,
Leb-i dilber gibi ol çeşme-i hayvan da lezîz…

Terinin kadrini ağyar bilemez çünki alıktır,
Gül yanaklım terinin şerbeti baldan da lezîz…

Ne kadar gözyaşı döksem de bu aşkın ateşi,
Sönmesin hiç o ateş bil ki şu nardan da leziz

Yola düş sen seferî sevgilinin semtini tut,
Kûy-ı cânâna giden yoldaki kervan da lezîz…

17 Mayıs 2003, İstanbul

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün