RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

-Nâilî’yi tazmîn-

Sevdâ dolu yollarda emekler bu gönül,
Kalkıp yürümek neymiş acep der bu gönül,
«Gökten ne yağar ki yer kabûl eylemeye»
Aşkın gibi bir rahmeti bekler bu gönül…