EL VARDIR…

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

El vardır: Yücelmekte her an aldıkça tekbir,
El vardır: Maşa diye kullanmakta müstekbir…

El vardır: Tesbihlerde, tetiklerde bilenir,
El vardır: Onursuzdur, kapı kapı dilenir…

El vardır: Mühür vurmuş, tarihte altın çağa,
El vardır: Alkış tutar utanmadan alçağa…

El vardır: Besmeleyle sallamış beşiğini,
El vardır: Mâsiyetle kirletmiş eşiğini…

El vardır: Aşkla okşar öksüzlerin başını,
El vardır: Yetimlerin akıtır gözyaşını…

El vardır: Öp ve kokla, tıpkı bir gül yaprağı,
El vardır: Tiksindirir değse taşı-toprağı.

El vardır: Nerde olsa Hakk’ı tutar kaldırır,
El vardır: Aç kurt gibi ne bulursa saldırır…

El vardır: Her hâliyle hayra olur delâlet,
El vardır: Fâsılasız yakıp yıkan bir âlet…

El vardır: İnfâk ile imtihanı kazanan,
El vardır: Kuruyası, tesettüre uzanan…

El vardır: Her nefeste kor tutar avucunda,
El vardır: Pâye alır rezâletin ucunda…

El vardır: Tâ ezelden ebede mesaj salar,
El vardır: Rahimdeki yavruya bıçak çalar…

El vardır: Beş parmağı hayat suyu fışkırtır,
El vardır: Tüm kelpleri üstümüze kışkırtır…

El vardır: Mûcizedir Musa’da asâ tutar,
El vardır: Acûzedir Kārun’da kasa tutar…

El vardır: Hak-hukukta âdil birer terazi,
El vardır: Haşerâtın fink attığı arazi…

El vardır: Vahdet için yapışır Hablullâh’a ,
El vardır: Hüküm koyar şirk koşarak Allâh’a!..

El vardır: Kalemini kılıncıyla bir tutmuş,
El vardır: Kaval çalıp sürüleri uyutmuş!..

El vardır: İbrahim’de balta sallar putlara,
El vardır: Odun taşır ve hâlâ Nemrutlara…