BİZİM MAHALLEDE

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bir gün gibi geçip gitmiş seneler,
Buruk hâtıralar ağlar uzakta,
Mâzîye götüren neler var, neler,
Hüzünlü besteler çınlar kulakta,
Gezinmiyor artık fesli nineler,
Bizim mahallede, bizim sokakta…

Nedir gençlerdeki bu itiş-kakış,
Nedir bu küfürler, bu hoyrat bakış?
Sökükler tarz olmuş, dövmeler nakış,
Sarmaş-dolaş otururlar durakta,
Bülbül seslerinden eser kalmamış,
Bizim mahallede, bizim sokakta…

Müzik açıp arabayla kim gezdi,
Sarhoş olup kardeşini kim ezdi?
Kadehleri, paketleri kim dizdi,
Israr ediliyor şimdi yasakta,
Komşunun tavuğu kaz görünmezdi,
Bizim mahallede, bizim sokakta…

İnternetten indir, ellerden aşır,
Ne hedefi bilir, ne amaç taşır,
Sanal âlemlerde döner-dolaşır,
Geçirir ömrünü rahat yatakta,
Şeytan ise bir an durmaz çalışır…
Bizim mahallede, bizim sokakta…

Çoğalıyor küpe takan erkekler,
Uçuk kıyâfetler, arsız etekler…
Doyumsuz vicdanlar menfaat bekler,
Aza kanaat yok, gözler hep çokta,
Duâlarla taçlanırdı emekler,
Bizim mahallede, bizim sokakta…

Ey vatan evlâdı, dinle beni bir;
Tertemiz kalplere ilişmesin kir,
Gerçek tarihinin kapısından gir,
Ümitlerin kaybolmasın tuzakta,
Emin üç-beş civan varmış çok şükür,
Bizim mahallede, bizim sokakta…

Bir zamanlar derken Celil dünlere,
Nasıl geldik bu edepsiz günlere?
Hayaller takılmış hep öğünlere,
Harcanmış vakitler bir tek dudakta,
Tuzak kurulmazdı saf beyinlere,
Bizim mahallede, bizim sokakta…