TUNA’M

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Dolup dolup az mı taştık,
Ovalarla, dağla Tuna’m.
Şimdi senden ayrı düştük,
Sessiz sessiz ağla Tuna’m…

Ecdâdımdan var mı kalan?
Okunmuyor orda ezan,
Ayrı kaldık hayli zaman,
Dertli dertli çağla Tuna’m…

Gelmez artık hiç akıncı,
Sana olduk bir yabancı,
İçimizde dinmez sancı,
Yüreğini dağla Tuna’m…

Bozulmasın törelerim,
İnanırız Allah Kerim,
Cân u gönülden dilerim,
Bizi sana bağla Tuna’m…

Kırım, Kerkük, Kaşgâr yasta,
Hem Tuna’da hem Talas’ta,
Duyuralım eşe, dosta,
Gel birliği sağla Tuna’m…

Balkanlarda aktı kanlar,
Fedâ oldu nice canlar,
Gelsin artık kahramanlar,
Yarışalım çağla Tuna’m…