SEN’İ SEVİYORUZ

Lâtif MAHMAT

«Kişi sevdiğiyle beraber» dedin,
Sen’i seviyoruz yâ Rasûlâllah…
Kalbimizde eksik olmasın sevgin,
Sen’i seviyoruz yâ Rasûlâllah…

Sen ki yaratılmış en büyük lider,
Nebîler de Sen’den şefâat diler.
Rüyada mübârek yüzünü göster,
Sen’i seviyoruz yâ Rasûlâllah…

«Kün!» emriyle önce Sen’i yaratmış,
Ve nûrundan âlemleri var etmiş,
Sen’i sevenleri bahtiyar etmiş,
Sen’i seviyoruz yâ Rasûlâllah…

İhsandır, şereftir, devlettir sevgin;
Çatlak dudaklara şerbettir sevgin,
Kavrulan ruhlara rahmettir sevgin;
Sen’i seviyoruz yâ Rasûlâllah…

Nasıl sevmez gönül, akıl, can Sen’i,
Nasıl sevmez Hakk’ı tanıyan Sen’i,
Hem sevmiş, hem övmüş, Yaradan Sen’i;
Sen’i seviyoruz yâ Rasûlâllah…